Department of Computer Science and Engineering

JAPANESE

STAFF

Department of Computer Science and Engineering
Department head Sakakibara Kunio Department deputy head Takeshita Takaharu Umezaki Taizo
Field of Mathematics and Mathematical Science
Professors Adachi Toshiaki Natsume Toshikazu Hirasawa Mikami Matsuzoe Hiroshi Minami Norihiko
Associate Professors Iwashita Hirokazu Ueno Kazuo Ohashi Misa Saeki Akihiro Nakamura Yoshihiro
Hayashi Tomohiro Mizusawa Yasushi Yamagishi Masakazu    
Field of Computational Intelligence
Professors Ito Takayuki* Inuzuka Nobuhiro Kato Shohei Shintani Toramatsu Seki Hirohisa
Takumi Ichi Nagai Masashi Yamamoto Izumi Wadayama Tadashi  
Associate Professors Uchiya Takahiro Ozono Tadachika Shiramatsu Shun Nakamura Tsuyoshi Funase Arao
Assistant Professors Itoh Hirotaka Karasuyama Masayuki Mutoh Atsuko    
Field of Computing and Communications
Professors Iwanami Yasunori Wang Jianquing Katayama Yoshiaki Kikuma Nobuyoshi Sakakibara Kunio
Sakurai Masaru Takahashi Naohisa      
Associate Professors Izumi Taisuke Ito Yoshihiro Okamoto Eiji Saito Shoichi Nunome Toshiro
Hirata Akimasa Hirano Satoshi Hirayama Hiroshi Matsui Toshihiro  
Assistant Professors Anzai Daisuke Kajioka Shinsuke Kawashima Ryota Kim Yonghwan Goto Tomio
Tateiwa Yuichiro        
Field of Systems and Control
Professors Iwasaki Makoto Takeshita Takaharu Hashimoto Yoshihiro Morita Yoshifumi  
Associate Professors Aoki Mutsumi Kosaka Takashi Seki Kenta Yasui Shinji Wasaka Toshiaki
Assistant Professors Sato Noritaka Sun Jing      
Field of Multimedia and Human Computer Interaction
Professors Umezaki Taizo Kitamura Tadashi Sato Jun Hontani Hidekata  
Associate Professors Oda Ryo Cullen Brian Funahashi Kenji Yamamoto Daisuke  
Assistant Professors Sakaue Fumihiko Sako Shinji      
Members assigned only for Lecturers
Associate Professor Quinn Kelly        

* in charge of doctoral course only
field manager

Last update: 2015/04/28 13:36